Nivon Webwinkel

Uitgeverij

Nivon Natuurvrienden
Netwerk voor Natuur en Cultuur

Het Nivon is de grootste groene vrijwilligersorganisatie voor duurzame vrijetijdsbesteding van Nederland. Wandelen neemt binnen de organisatie een centrale plaats in. Het Nivon is uitgever en beheerder van de bekendste en hoogst gewaardeerde meerdaagse wandelroutes van Nederland, het Pieterpad en het Trekvogelpad. Het Pieterpad wordt beheerd en uitgegeven in samenwerking met de Stichting Pieterpad.

Vrijwilligers van het Nivon beheren, onderhouden en ontwikkelen zo’n 4.000 km aan wandelroutes in Nederland. Daarnaast beheren onze vrijwilligers natuurvriendenhuizen, kampeerterreinen en organiseren zij reizen en lokale activiteiten, allemaal passend bij het Nivon.

Onze lange-afstandswandelpaden en streekpaden maken deel uit van het landelijke wandelnetwerk waarvoor meerdere organisaties samenwerken in stichting Wandelnet. Deze organisatie maakt zich sterk voor het wandelen in Nederland en het beheren van een kwalitatief hoogwaardig netwerk van wandelroutes. Deze zijn goed beschreven, gemarkeerd in het veld en ze worden minimaal twee keer per jaar door vrijwilligers nagelopen. De routes gaan bij voorkeur over onverharde paden en laten de mooiste plekjes van het Nederlandse landschap zien. Voor op- en aanmerkingen kunt u een mail sturen naar uitgever@nivon.nl.


www.nivon.nl

© 2018 Nivon

Hexspoor Fulfilment